Ustalamy finalny styl motocykla, zakres modyfikacji, wykorzystanych podzespołów.